• Zabytek Zadbany
  Zgłoś obiekt budowlany do konkursu

  ZABYTEK ZADBANY

  Zachęcamy do udziału w konkursie
  oferujemy pomoc we wszelkich formalnościach
 • Architektura polega
  na zachowaniu trzech zasad:
  trwałości, użyteczności i piękna.
 • "Architektura jest mądrą,
  skoordynowaną grą brył w świetle."

  Le Corbusier
 • „Architektura jest
  muzyką w przestrzeni,
  niejako muzyką zastygłą.”
  Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
 • „Architektura to inspirujący
  klimat i piękno.
  To pasja tworzenia dla ludzi
  w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury.”
  Tomasz Konior
 • O konkursie
  „ZABYTEK ZADBANY”


 • Stowarzyszenie Ochrony Narodowej Dziedzictwa Materialnego zachęca do uczestnictwa w corocznym konkursie budowlanym, ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków.

  Kto może wziąd udział w konkursie? Właściciele, posiadacze i zarządcy zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

  Co jest celem konkursu? Rozpowszechnienie idei opieki nad zabytkami oraz przekazanie pozytywnych wzorców, potrzebnych do właściwego utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów. Konkurs „ZABYTEK ZADBANY” ma również charakter edukacyjny i służy popularyzacji wiedzy na temat właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas przeprowadzanych remontów, a także codziennego użytkowania.

  Konkurs „ZABYTEK ZADBANY” podzielony jest na kategorie:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem  Instytucją realizująca konkurs jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).

  Skontaktuj się z nami
 
 • O nas


 • Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego jest organizacją zrzeszającą osoby, które  w sposób szczególny, poprzez swoje codzienne działania, przyczyniają się do ochrony narodowego dziedzictwa materialnego w Polsce.
  Jednym z priorytetowych celów Stowarzyszenia jest promocja najlepszych realizacji odnowionych i zmodernizowanych obiektów oraz budynków w naszym kraju, jak również tych osób, instytucji i firm, które przyczyniają się do ich powstawania. Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje min. poprzez współudział w organizacji największego, najbardziej prestiżowego konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXIw." wyłaniającego najlepsze, wyróżniające się szczególnymi walorami przedsięwzięcia budowlane, które za cel obrały sobie ratowanie obiektów dziedzictwa minionych pokoleń.  Stowarzyszenie organizuje również cyklicznie  Seminarium "Architektura bez barier - projektowanie uniwersalne" przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.
  Stowarzyszenie skupia w swych szeregach osoby, których codzienne działania to troska o przekształcenie starej i zniszczonej substancji, tak aby obiekt spełniał współczesne wymogi, był dostosowany do obowiązujących standardów, szczycił się funkcjonalnością.
  Do współpracy zapraszamy osoby reprezentujące przedsiębiorstwa budowlane, biura i pracownie projektowe, producentów i firmy handlujące materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje samorządowe, a także zawodowych inwestorów.
  Działania podejmowane przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego to między innymi:

  • promocja firm, organizowanie pokazów, sympozjów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań itp., 
  • organizacja konkursu,
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych ważnych dla branży budowlanej,
  • współpraca z jednostkami organizacji państwowej i samorządu terytorialnego,
  • pomoc dla firm zagranicznych w wyszukiwaniu i doborze partnerów,
  • udzielanie informacji o firmach zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
  • informowanie o dostępnych materiałach i technologiach.  Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego propaguje między innymi:

  • funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli,
  • nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych,
  • stosowanie nowej techniki,
  • wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich,
  • stosowanie nowych i wysokiej jakości materiałów,
  • wysokie efekty ekologiczne,
  • dbałość o zachowanie pierwotnych walorów budowli,
  • stosowanie nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych urządzeń,
  • ochronę dóbr materialnej kultury współczesnej dziedzictwa kulturowego.
  Pobierz statut stowarzyszenia

AKTUALNOŚCI


Najnowsze aktualności na naszej stronie

 • 21

  gru, 2023

 • Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

  RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, PEŁNYCH MIŁOŚCI I NADZIEI...
  Zobacz więcej
 • 29

  wrz, 2023

 • Nagroda prof. Wiktora Zina

  NAGRODĘ IM. PROF. WIKTORA ZINA
  Zobacz więcej

KONTAKT


Osoby zainteresowanie zachęcamy do kontaktu z nami

Dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą.

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

85-039 Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
Tel.: 52 323 07 17
Faks: 52 322 67 70