Aktualności

Nagroda im. prof. Wiktora Zina sierpień 2017

Nagroda im. prof. Wiktora Zina sierpień 2017 - 05 wrz, 2017

24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie została wręczona nagroda im.prof. Wiktora Zina przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego za Rewitalizację Pensjonatu Eden w Sopocie w Ogólnoposkim Konkursie Modernizacja Roku 2016. Inwestorem jest Hanna Żuchlewska i Krzysztof Manczarski współwłaściele. Pensjonat Eden, mimo głębokich związków z historią, należy do grupy nowoczesnych placówek. Został on zaprojektowany przez Wilhelma Lippkego w 1912r. W budynku hotelowym została przeprowadzona konserwacja i remont oryginalnej stolarki, całkowity remont dwóch elewacji frontowych z odtworzeniem w technologiach konserwatorskich oryginalnych tynków i wyprawy ścian oraz rekonstrukcja bogatego detalu sztukatorskiego.

Wiktor Zin ukończył studia architektoniczne w Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1952 uzyskał stopień doktora, w 1959 doktora habilitowanego, w 1967 tytuł  nadzwyczajnego, w 1979 profesora zwyczajnego.
Architekt, naukowiec, popularyzator wiedzy o historii polskiej sztuki, a dla rzeszy Polaków – autor legendarnego programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”, który przez prawie trzydzieści lat (od roku 1963) gromadził przed odbiornikami setki tysięcy, jeśli nie miliony, widzów.
Profesor odkrywał przed nimi tajemnice architektury. Rysował (piórkiem i węglem właśnie), opowiadając przy tym nie tylko historie przedstawianych obiektów, ale odwołując się także nader często do szeroko pojętej kultury.

http://www.sopot.pl/aktualnosc/6414/sopocki-eden-zwyciezyl-w-plebiscycie-modernizacja-roku-2016