Aktualności

VI Edycja Seminarium pt."Rewitalizacja przestrzeni publicznej-architektura bez barier" Janów Podlaski 19 stycznia 2018r

VI Edycja Seminarium pt."Rewitalizacja przestrzeni publicznej-architektura bez barier" Janów Podlaski 19 stycznia 2018r - 23 sty, 2018

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego było organizatorem VI Edycji Seminarium pt."Rewitalizacja przestrzeni publicznej-architektura bez barier", które odbyło się 19 stycznia 2018 roku w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.
Licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień.  Pierwszym gościem zabierającym głos był pan Norbert Książek - zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z tematem "Idea projektowania uniwersalnego w świetle działań kontrolnych nadzoru budowlanego".  Następnie głos zabrał Tomasz Maruszewski zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pan Jacek Zadura Starszy Specjalista Służby Leśnej opowiadał o przystosowaniu dostępu do lasu dla osób niepełnosprawnych.
W konferencji wzięła liczny udział grupa przedstawicieli ze świata nauki omawiając szczególną rolę uczelni w działaniach zmierzających do eliminacji barier dla osób niepelnosprawnych. Głos zabrali dr inż. Jacek Szer kanclerz Politechniki Łódźkiej „Działania uczelni        w       zakresie      rozpowszechniania       idei    projektowania uniwersalnego ”, dr hab. prof. PB Jarosław Perszko prorektor ds. studenckich Politechnika Białostocka "Szczególna rola uczelni w działaniach zmierzających do eliminowania barier w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie”, "Projektowanie uniwersalne-standard i obowiązek" - dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross Dziekan Wydz. Arch. Politechnika Śląska.
Na przykładzie  obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr hab. inż. arch prof. PK Andrzej Gaczoł Politechnika Krakowska omawiał "Problematykę przystosowania zabytkowych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych". 
  1. Prof. nadz.  dr hab. inż. Maciej Major Dziekan Wydz. Budownictwa Politechnika Częstochowska omawiał w jaki sposób innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne wpływają na stworzenie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich.  Na zakończenie owocnego seminarium głos zabrała  prof. nadz. dr hab. inż. Barbara Rymsza – Instytut Badawczy Dróg i Mostów z tematem "Lekka pochylnia zastępcza ułatwiająca dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów inżynierskich ".