Artykuły

VIII Edycja Seminarium pt.: "Architektura bez barier-projektowanie uniwersalne"

VIII Edycja Seminarium pt.: "Architektura bez barier-projektowanie uniwersalne" - 19 sty, 2020

VIII Edycja Seminarium „Architektura bez barier” odbyła się podczas Spotkanie Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " w Wienicu Zdrój 16-18 styczeń 2020

Prelegenci oraz tematy Seminarium przedstawiamy poniżej:


1. Norbert Książek Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
„GUNB jako urząd dostępny”
 
2. Tomasz MaruszewskiPFRON -
"Działania PFRON na rzecz dostępności architektonicznej".
 
3. dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. Politechnika Krakowska: „Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych modernizowanych obiektów
lub zespołów zabytkowych:
- pozostawionych w postaci świadomie przyjętych tzw. „trwałych ruin”;
  • obiektów zrekonstruowanych (w całości lub w części)”.
 
4. prof. Janusz Rymsza, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:
„Przyczyny katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui
we Włoszech”.
 
5. arch. Aleksander Baranowski - Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Architektów
"Dostępność - jeden z priorytetów w projektowaniu przestrzeni publicznej miast Ukrainy"
 
6. prof. Vladimir Meshcheryakov – Wydział Architektury i Inżynierii Lądowej Narodowej Akademii Morskiej w Odessie (ang. Associate Professor of the Department of Architecture and Civil Engineering ONMU (Odessa National Maritime University), Candidate of Architecture
 „Metody wykorzystane do rekonstrukcji katedry Przemienienia Pańskiego
w Odessie”, ang. „Methods used for the reconstruction of the Transfiguration Cathedral in Odessa”)
7. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa- członek rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
„Dostępność w budownictwie w praktyce inżynierskiej”
8. dr inż. arch. Joanna Borowczyk Instytut Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka
 „Społeczna rola architektury w kontekście projektowania uniwersalnego”