Aktualności

Nagroda prof. Wiktora Zina

Nagroda prof. Wiktora Zina - 29 wrz, 2023

NAGRODĘ IM. PROF. WIKTORA ZINA

STOWARZYSZENIE OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO

ZA "rewitalizację budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w tworkowie”

DLA INWESTORA Gminy krzyżanowice

 

WRĘCZAŁ PAN PIOTR KUBAŃDA WICEPREZES STOWARZYSZENIA OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO, MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W BIELSKU-BIAŁEJ PODCZAS UROCZYSTEJ GALI 27 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXIW." NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 27 WRZEŚNIA 2023 R.